Category: . Website: . P No: . P No: . P No: . Location: Ouest , Port-au-Prince , Aeroport View: 5300

The Promotional Network of Haitian Music

 

AYITISAKAPFET se limyè pou klere tout sa ki nan fè nwè
se lespwa tout sa ki fennen sak te derasinen boujonnen kou pengwen
Nou pa gen kan , nou pa nan klan , nou nan tout kanklan
Nou fouye , nou chèche , sak bon
Lonbraj lavi jwenn rezon sak te bon vin pi bon
Moun pap jwenn bout nou , nou pa konn wout nou , Dye trase wout nou
Nou se limyè , nou se vèvè , dlo nan flanbo
Richès lakilti kwaze nan vè , nou sakre mo
Nou pale verite , nou janbe san’n dife
Jenès la, Peyi a , tout mond lan kwè nan nou
Menm jan lawouze pou bèl ti zèb chen dan
AYITISAKAPFET nou se lavi , nou se lavni , nou se fyète tout yon jenerasyon .- !!!

‘’ Wilson DELIAS ‘’

 

Email ayitisakapfet@gmail.com
Address New York City, United States of America
Phone 347 894-6386,,
Fax