Category: . Website: . P No: . P No: . P No: . Location: Ouest , Port-au-Prince , Aeroport View: 601

Welcome US Sponsor Haiti

Be a bridge to safety

Under new government programs, American sponsors can provide a lifeline to Cubans, Haitians, Nicaraguans, Ukrainians, and Venezuelans seeking refuge in the U.S.

The Welcome Connect platform allows you to connect directly with newcomers so you can mutually decide if you want to pursue sponsorship together.

Already registered? Log into Welcome Connect.

Are you a Cuban, Haitian, Nicaraguan, Ukrainian, or Venezuelan seeking a sponsor? Find out when you can sign up on Welcome Connect.


Connecting as a sponsor is easy


Register to learn more about sponsorship and connect
Take a short sponsorship training session
Complete your profile
Connect with people seeking sponsors for conversations (either party can choose to end the conversation at any time)
If you find a good match, you can mutually decide to pursue the sponsorship application together

_____________________________________________

Men kijan pou aplike nan pwogram «Welcome US» la si w pa gen esponnsò

Photo:Istock

Plis pase 11 000 ayisyen deja jwenn otorizasyon pou antre Ozetazini nan pwogram imanitè gouvènman ameriken an ki rele «Humanitarian Parole», aprè yon fanmi oswa yon zanmi te aplike pou yo. Si w pa gen pèsòn ki pou sipòte ou, dekouvri pi ba kijan ou ka jwenn yon esponsò pou benefisye opòtinite sa a.

Otorite ameriken bay migran nan peyi Ayiti, Venezuela, Kiba ak Nikawagwa posibilite pou jwenn yon sipòtè atravè sit entènèt www.welcom.us la.

Men etap yo youn aprè lòt.

1. Sou yon telefòn entèlijan, tablèt oswa odinatè, ale sou sit Welcome.US la.

2. Aprè sa wa p gade anlè epi adwat ekran, w ap klike sou «Find Ressources ». Tousuit aprè wa p klike sou kote ou wè ki ekri «For Qualified Newcomers», epi klike sou « For Cubans, Haitians, Nicaraguans, Venezuelans seeking sponsors ».

3. Nan nouvo paj ki louvri a, w ap gade pi ba epi klike sou «Register on welcome connect».

Reference link: https://haiti.loopnews.com/content/men-kijan-pou-aplike-nan-pwogram-welcome-us-la-si-w-pa-gen-sipote

Search Cloud Brands
welcome.us connect, welcome u.s. application, wlcome u.s. beneficiary, welcome.us contact, welcome.us organization, welcom u.s. en espanol, welcome.us login, welcome connect login .
. .

Email
Address United States of America
Phone ,,
Fax